NEWSLETTER
Technologia vapore
tech-1
Technologia vapore

OPTYMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU

Zapewnienie optymalnych warunków dojrzewania betonu podnosi walory mechaniczne i odpornościowe prefabrykatów. Kontrolowany proces przeprowadzany jest w zamkniętych komorach waporyzacyjnych.

Proces dojrzewania świeżo wyprodukowanych prefabrykatów odbywa się na regałach w specjalnych komorach. Pomieszczenia są termoizolowane a do ich wnętrza tłoczona jest para wyprodukowana przez specjalne agregaty. Temperatura przekraczająca 30°C i wilgotność bliska 90% zapewniają optymalne warunki dojrzewania świeżego betonu. Warunki panujące w komorach waporyzacyjnych są stałe i niezależne od czynników pogodowych. Dzięki temu proces wiązania odbywa się płynnie i efektywnie, a osiągane parametry gotowego betonu są lepsze. Obecność w komorach dwutlenku węgla, będącego produktem spalania gazu do ogrzania pary, poprawia szczelność betonu, zamykając pory w jego wewnętrznych strukturach. Wpływa to bezpośrednio na podwyższenie mrozoodporności, zmniejszeniu nasiąkliwości oraz na obniżeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska powstawania wykwitów wapiennych.

Technologia VAPORE stosowana jest we wszystkich zakładach produkcyjnych POZBRUK.

MROZOODPORNOŚĆ

Wszystkie elementy nawierzchni POZBRUK są odporne na działanie niskich temperatur, dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym.

© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.