Unia Europejska

W czym możemy Ci pomóc?

Przedstawiciele handlowi

POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j.
Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica
NIP: 7772614303

SOBOTA (CENTRALA) : tel. 61 814 45 00

Wydawanie towaru: pon. - pt. w godz. 7:00-16:00

---

Showroom oraz Obsługa Ogrodu Wystawowego: pon. - pt. w godz. 9:00-17:00

---

Biuro Obsługi JANIKOWO: pon. - pt. w godz. 8:00-16:00

---

Biuro Obsługi KALISZ: pon. - pt. w godz. 7:30-15:30

---

Biuro Obsługi TEOLIN: pon. - pt. w godz. 7:30-15:30

Klient indywidualny:

SOBOTA (CENTRALA)

Tel: 519 352 741

Tel: 519 352 732

Tel: 61 814 45 00 wewn. 133

JANIKOWO

Tel: 725 172 162

Tel: 605 404 957

Tel: 61 814 45 00 wewn. 233

TEOLIN k. ŁODZI

Tel: 732 460 621

Tel: 61 814 45 00 wewn. 333

KALISZ

Tel: 785 555 214

Tel: 61 814 45 00 wewn. 433

SZCZECIN

Tel: 609 423 683

Tel: 725 172 162

Partnerzy biznesowi inwestycyjni (wykonawcy, architekci, projektanci)::

Tel: 725 172 162; 605 404 957; 61 814 45 00 wewn. 233 (SOBOTA)

Tel: 725 172 162, 605 404 957; 61 814 45 00 wewn. 233 (JANIKOWO)

Tel: 732 460 621; 61 814 45 00 wewn. 333 (TEOLIN)

Tel: 785 555 214; 61 814 45 00 wewn. 433 (KALISZ)

Tel: 725 172 162 (SZCZECIN)

Partnerzy biznesowi dystrybucyjni:

Tel: 609 423 683; 785 054 168 (SOBOTA)

Tel: 609 423 683; 785 054 168 (JANIKOWO)

Tel: 732 460 621; 61 814 45 00 wewn. 333 (TEOLIN)

Tel: 785 555 214; 61 814 45 00 wewn. 433 (KALISZ)

Tel: 609 423 683 (SZCZECIN)