NEWSLETTER
TechnologiaTiO2
tech-1
Technologia TiO2
działanie TiO2
  • redukcja zawartości tlenków azotu w atmosferze
  • rozkład zabrudzeń organicznych na powierzchni betonu
  • neutralizacja tłuszczów i bakterii
  • zdolności samooczyszczania

BETON OCZYSZCZAJĄCY POWIETRZE

Stosowanie odpowiednich komponentów do betonu przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza spalinami. Proekologiczna technologia może być stosowana w produkcji kostki brukowej.

Beton fotokatalityczny, zawierający dwutlenek tytanu TiO2, posiada zdolności oczyszczania powietrza ze szkodliwych substancji emitowanych między innymi przez pojazdy spalinowe. Technologia stosowana jest głównie przy produkcji kostki brukowej i paneli ekranów akustycznych. W wyniku jej zastosowania redukowana jest zawartość tlenków azotu NOx, które stanowią bezpośrednią przyczynę tworzenia się dziury ozonowej. Reakcje chemiczne zachodzące na powierzchni betonu pod wpływem promieniowania UV, powodują silne utlenianie, które przyczynia się do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. Neutralizowane są tłuszcze, oleje, bakterie, a także spaliny. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez deszcz i nie stanowią zagrożenia dla ekosystemu.

© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.