Unia Europejska

Hale przemysłowe

Prefabrykaty betonowe na hale przemysłowe POZBRUK to nowoczesne rozwiązanie budowy hal. Zapewnia trwałość i do minimum ogranicza czas realizacji inwestycji. Wyroby firmy oznaczone są znakiem zgodności dyrektyw Unii Europejskiej CE. Nasze prefabrykaty betonowe posiadają również certyfikat zakładowej kontroli produkcji. Stosowany system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych prefabrykatów żelbetowych i sprężonych zapewnia ich trwałości w trakcie eksploatacji obiektu. Stały nadzór oraz monitorowanie procesów produkcyjnych gwarantują najwyższą jakość prefabrykatów.

Wszystkie produkty z kategorii: Hale przemysłowe

żelbetowe belki korytkowe
Hale przemysłowe

Żelbetowe belki korytkowe

prefabrykaty_stopy fundamentowe
Hale przemysłowe

Stopy fundamentowe

prefabrykaty_płatwie dachowe
Hale przemysłowe

Sprężone płatwie dachowe

sprężone dźwigary dachowe
Hale przemysłowe

Sprężone dźwigary dachowe

sprężone belki stropowe
Hale przemysłowe

Sprężone belki stropowe

slupy_żelbetowe
Hale przemysłowe

Słupy żelbetowe

prefabrykowane biegi schodowe
Hale przemysłowe

Schody prefabrykowane

prefabrykowane belki podwalinowe
Hale przemysłowe

Belki podwalinowe

Hale przemysłowe

HALE- transport i montaż

Prefabrykaty betonowe: Hale przemysłowe

Własne kopalnie kruszyw i wyspecjalizowana jednostka badawcza firmy POZBRUK gwarantują produkcję betonu w najwyższych klasach wytrzymałościowych C30/37, C40/50 oraz C50/60, wymaganych w projektach wykonawczych. Dzięki temu prefabrykaty betonowe posiadają bardzo dużą nośność i odporność na wielkie obciążenia. Pozwala to tworzyć hale betonowe, w których może znajdować się ciężki sprzęt oraz ogromne maszyny. Prefabrykaty żelbetonowe gwarantują również stabilność całej konstrukcji i bezpieczeństwo.

 

czytaj więcej