ODDZIAŁ JANIKOWO | WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Firma POZ BRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna realizuje projekt „Wdrożenie rozwiązań wspierających poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie POZ BRUK sp. z o.o. sp. j. w lokalizacji Janikowo” w ramach działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa w transformacji zwiększającej jego efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury - montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia. W ramach przedmiotowego projektu jest realizacja inwestycji ekologicznej. Realizacja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30 % w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu. Przedmiot projektu jest zgodny z celami działania Kredyt ekologiczny realizowanego w ramach FENG 2021-2027. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 3 032 930,00 zł Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 1 064 071,50 zł #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie  
dotacje unijne