Unia Europejska

Sprężone dźwigary dachowe

Rozpiętość produkowanych przez POZBRUK dźwigarów dachowych sprężonych może sięgać aż 35,5 m przy wysokości konstrukcyjnej do 2,40 m. Możliwe są rozwiązania o stałym lub zmiennym przekroju. Dźwigary dachowe mogą być mocowane w specjalnych gniazdach przygotowanych w słupach, na płaskich głowicach lub wspornikach. W zależności od obciążeń i rozpiętości, system przewiduje prostokątny lub dwuteowy blok podporowy. Akcesoria montażowe i sposób transportu dobierane są indywidualne dla każdej inwestycji.

Zastosowanie

Dane techniczne

Długość
Wysokość konstrukcyjna
do 35,5 m
do 2,4 m

Przeczytaj na blogu