Unia Europejska

Sprężone płatwie dachowe

Strunobetonowe płatwie dachowe o przekrojach prostokątnych poddane są procesowi sprężania, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie ich dużych rozpiętości przy relatywnie niskim przekroju poprzecznym. Stalowa wkładka zatopiona w prefabrykacie na etapie produkcji umożliwia sprawne przymocowanie wykończenia dachu np. blachy trapezowej, skracając tym samym proces budowy. Rozstaw płatwi dachowych dobierany jest na podstawie projektowanych rozpiętości oraz przewidywanych obciążeń.

Zastosowanie

Przeczytaj na blogu