Unia Europejska
słupy żelbetonowe pozbruk

Słupy żelbetowe

Prefabrykowane przez firmę POZBRUK słupy żelbetowe są odpowiedzią na zróżnicowane wymogi projektowe. W systemie standardowej prefabrykacji, znajdują się słupy o przekrojach poprzecznych, których wymiary wynoszą od 40 x 40 cm do 70 x 60 cm o długości do 15 m. Technologia POZBRUK umożliwia również wykonanie elementów w systemie prefabrykacji niestandardowej. Wśród wyrobów dostępne są zarówno słupy proste jak również skomplikowane prefabrykaty wyposażone w krótkie wsporniki, głowice oraz elementy stalowe przeznaczone do montażu. Elementy uzupełniające projektowane są indywidualnie dla każdego projektu

Przekrój poprzeczny
Wysokość
od 40 x 40 cm do 70 x 60 cm
do 15 m

Dodatkowe informacje

Stopy Fundamentowe

W ofercie POZBRUK dostępne są również Stopy Fundamentowe do mocowania słupów żelbetowych w fundamencie. Prefabrykowane Stopy Fundamentowe produkowane są w dwóch rodzajach: większe o wymiarach 280 x 230 cm oraz mniejsze o wymiarach 150 x 150 cm. Stopy fundamentowe posiadają specjalnie ukształtowane kielichy, w których mogą być osadzane słupy o szerokości do 70 cm.

Wymiary prefabrykatu umożliwiają jego swobodny transport na miejsce budowy. W przypadku konieczności powiększenia wymiarów stopy, możliwe jest wykonanie dodatkowej żelbetowej podstawy i połączenie jej z dostarczonym prefabrykatem.

Produkcja Materiałów Prefabrykowanych

Stały nadzór oraz monitorowanie procesów produkcyjnych gwarantują najwyższą jakość prefabrykatów. Wyroby firmy POZBRUK oznaczone są znakiem zgodności dyrektyw Unii Europejskiej CE oraz posiadają certyfikat zakładowej kontroli produkcji. Stosowany system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych prefabrykatów żelbetowych i sprężonych zapewnia ich trwałości w trakcie eksploatacji obiektu.

Własne kopalnie kruszyw i wyspecjalizowana jednostka badawcza firmy POZBRUK zapewnia produkcję betonu w najwyższych klasach wytrzymałościowych C30/37, C40/50 oraz C50/60, wymaganych w projektach wykonawczych. Przy prefabrykacji wykorzystywana jest stal o średnicach od 6 mm do 40 mm w klasie RB 500 W (AIII-N). Wytwórnia POZBRUK dysponuje nowoczesnym zapleczem maszynowym, które umożliwia gięcie prętów zgodnie z zaprojektowanym kształtem. Cięgna sprężające wykonane są ze stali Y1860S7 o średnicach splotki równych 6,9 mm; 12,5 mm; 15,2 mm. Wytrzymałość na rozciąganie stali sprężającej wynosi 1860MPa, a łączny możliwy naciąg splotów to aż 600 ton.

Informacje zakupowe

Podobne produkty

Stropy i nadproża strunobetonowe

Płyty HC

Prefabrykaty Betonowe

Prefabrykowana Ściana Warstwowa

Ściany prefabrykowane i stropy filigran

Strop Filigran