Hala Scalamid

Nowoczesna hala o powierzchni zabudowy wynoszącej 12 852 m² zbudowana w całości w oparciu o system prefabrykacji. Układ 5 nawowy pozwala na wydzielenie poszczególnych stref produkcyjnych i magazynowych.

  • 25 m to długość sprężonych dźwigarów dachowych,
  • 110 słupów żelbetowych o wysokości wynoszącej ponad 12m,
  • 13 000 m² wynosi powierzchnia obiektu składającego się z 5 naw.
Data realizacji: 2018
Biuro projektowe: Archigeo
Wykonawca: POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j.