Beton i mieszanki związane cementem

Beton towarowy

Opis produktu

Firma POZBRUK posiada własną wytwórnię betonu. Produkujemy i dostarczamy mieszanki betonowe oraz beton stwardniały na potrzeby inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Oferujemy mieszanki zgodne z normą PN-EN 206+A1:2016-12 (Beton- wymagania, właściwości, produkcja i zgodność) oraz PN-B-06265:2018-10 (Beton-wymagania, właściwości, produkcja i zgodność- krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12). Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą potwierdza zgodność systemów kontroli z wymaganiami. W produkcji betonu wykorzystujemy wyselekcjonowane kruszywa z własnych kopalni. Beton dowozimy do 50 km od Poznania. Zachęcamy również do lektury wywiadu z naszym ekspertem.

ZAMÓW: +48 661 018 926 , wojciech.klon@pozbruk.pl

Szukasz mieszanek związanych cementemkliknij

Dodatkowe informacje

Oferujemy

 • Beton zwykły
 • Beton projektowany – zgodny z właściwościami, cechami wskazanymi przez zamawiającego
 • Beton o podwyższonym stopniu wodoszczelności
 • Beton o podwyższonym stopniu mrozoodporności
 • Beton o podwyższonej odporności na agresję chemiczną środowiska

Zalety:

 • Posiadamy certyfikowaną zakładową kontrolę produkcji ocenianą i nadzorowaną przez akredytowaną jednostkę kontrolującą (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)
 • Produkcja prowadzona jest w oparciu o bieżącą kontrolę sprzętu, procedur produkcji oraz właściwości betonu.
 • Beton dostarczany przez POZBRUK powstaje w oparciu o wyselekcjonowane kruszywa pochodzące z naszych własnych kopalni.
 • Dostarczamy beton oznakowany znakiem budowlanym B wraz z wymaganą informacją towarzyszącą znakowaniu (dostarczając razem z dokumentem dostawy) oraz udostępniamy klientowi kopię Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych dla wyrobu (obowiązkowo do faktury).

Cechy produktu

 • Klasy wytrzymałości: C 8/10; C 12/15; C 16/20; C 20/25; C 25/30; C 30/37
 • Klasy ekspozycji (więcej niż jedna opcja): X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1, XD2, XF1, XA1; XA2
 • Klasy konsystencji: S1 (wywrotka), S2 (betonomieszarka), S3 (pompa); S4 (rurociąg)
 • Uziarnienie (D max): ≤ 8 mm;  ≤ 16 mm
 • Klasa zawartości chlorków (element): Cl 1,00 (bez zbrojenia); Cl 0,40 (zbrojony);  Cl 0,20 (zbrojony);  Cl 0,10 (sprężany)

Transport

 • Beton dostarczamy bezpośrednio na teren inwestycji w ustalonym terminie,
 • Beton transportowany jest, w zależności od rodzaju zamówienia, za pośrednictwem wywrotki, betonomieszarki (tzw. gruszki) lub samochodu z pompą.
 • Możliwy odbiór własny.

Beton dostarczamy do 50 km od Poznania. 

Produkty z tej samej kategorii

dotacje unijne