Beton i mieszanki związane cementem

Mieszanki związane cementem

Opis produktu

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. Wykorzystywane są między innymi przy budowie i utrzymaniu dróg oraz innych powierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych. Mieszanki produkcji POZBRUK spełniają wymagania zgodne z normą PN-EN 14227-1:2013-10 (mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – specyfikacje – część I: Mieszanki związane cementem) i posiadają Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą.

ZAMÓW: +48 661 018 926 , wojciech.klon@pozbruk.pl

Dodatkowe informacje

Zalety produktu

  • Posiadamy Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, deklarujący możliwość zastosowania naszych mieszanek w budowie konstrukcji dróg w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+.
  • Dostarczamy mieszankę związaną cementem oznakowaną znakiem budowlanym B wraz z wymaganą informacją towarzyszącą znakowaniu oraz udostępniamy klientowi kopię Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych dla wyrobu.
  • Mieszanki powstają na bazie sprawdzonych składników, z wyselekcjonowanych kruszyw pochodzących z naszych własnych kopalni.
  • Produkcja mieszanek jest nadzorowana przez nasze wewnętrzne, wyspecjalizowane laboratorium.

 

Cechy produktu

Zastosowanie: Mieszanki stosowane są jako podbudowa zasadnicza, podbudowa pomocnicza lub warstwa chroniąca przed mrozem w dolnej warstwie konstrukcji nawierzchni.

Klasy wytrzymałości (ocena Rc, 28 dni):   C 0,4/0,5,    C 0,8/1,    C 1,5/2,    C 3/4,    C 5/6,    C 6/8,    C 8/10,    C 12/16,    C 15/20

Typ (uziarnienia): 4 (deklarowane)

Uziarnienie D max: ≤ 2 mm,  ≤ 5 mm,  ≤ 8 mm,  ≤ 16 mm

 

Transport

  • Mieszanki związane cementem na podbudowę nawierzchni (do stabilizacji podłoża) dostarczamy wywrotką bezpośrednio na teren inwestycji. Możliwy jest również odbiór własny.
  • Obsługujemy zarówno inwestycje publiczne, jak i klientów indywidualnych.
  • Mieszanki dostępne są „od ręki”.

Produkty z tej samej kategorii