Jak kupić beton w Poznaniu

Można by sądzić, że zakup betonu ogranicza się do wiedzy ile go potrzeba dla celów danej inwestycji. W rzeczywistości warto posiadać kilka dodatkowych informacji ułatwiających nabycie tego ważnego dla niemal każdej budowy produktu. O pomoc poprosiliśmy naszego eksperta, Radosława Oczkowskiego. Na logikę — potrzebujesz beton, to go zamawiasz, płacisz, czekasz aż przyjedzie transport i temat załatwiony. Tymczasem wczytując się w różne informacje z Internetu, sprawa nie wygląda już tak prosto. - Ależ zamawianie betonu jest proste. Prosimy o kontakt z Pozbrukiem pod numerem telefonu 508 016 019. Nasi doradcy przeanalizują, jaka mieszanka będzie najlepsza względem potrzeb. Często wystarczy beton "zwykły". Jednak mamy możliwość wyprodukowania i dostarczenia m.in. betonu o podwyższonym stopniu wodoszczelności, mrozoodporności, odporności na agresję chemiczną. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o betonie towarowym, bo są też inne rodzaje. A co jeśli inwestycja wymaga spełnienia indywidualnych potrzeb? - Możemy przygotować dowolną mieszankę betonową według wymagań klienta. Wystarczy, że określi, jakie cechy powinien mieć beton. Chodzi o podanie klasy wytrzymałości, ekspozycji, konsystencji, zawartości chlorków. Zazwyczaj tego rodzaju zapotrzebowanie kierują do nas wykonawcy.

Wytrzymałość betonu

Dużo tych parametrów. Wydawałoby się, że beton albo wytrzyma dane naciski, zjawiska albo nie wytrzyma... Opiszę to na przykładzie klas wytrzymałości betonu. Klasa C 8/10 oznacza beton chudy. Wykorzystywany jest zwykle jako warstwa wyrównawczo-podkładowa np. pod posadzki, ławy fundamentowe, w budownictwie drogowym. Z kolei beton klasy C/30/37 znajduje zastosowanie w inwestycjach przemysłowych, mieszkaniowych — do stropów, ścian, schodów, na tarasy, a nawet filary mostowe. Warto także objaśnić samo oznaczenie. Litera C oznacza wytrzymałość na ściskanie. Cyfra 30 stanowi wartość oznaczoną na walcach, charakterystyczną np. dla Francji i Wielkiej Brytanii. Z kolei 37 to wytrzymałość oznaczona na próbkach sześciennych — stosowana m.in. w Polsce i w Niemczech. Pozbruk produkuje beton klas C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, co w zupełności wystarczy na zdecydowaną większość inwestycji w naszym kraju. Klasa konsystencji betonu i klasa ekspozycji. Wytłumaczysz o co w tym chodzi? Klasa konsystencji stanowi ocenę płynności betonu, oznaczaną wg normy PN-EN 206 - skala S1-S5. My nie mamy w ofercie tylko tej najwyższej, która zresztą jest bardzo rzadko stosowana. Natomiast klasa ekspozycji to znacznie prościej ujmując klasa odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak woda czy środki chemiczne. Klas występuje tutaj sporo, my proponujemy X0, XC1-XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2. Warto jeszcze dodać informację o klasach zawartości chlorków: Cl 1,00 (bez zbrojenia), Cl 0,40 (zbrojony), Cl 0,20 (zbrojony), Cl 0,10 (sprężany).

Jak powstaje beton

Z czego składa się beton? - Beton wyróżniają trzy podstawowe składniki: cement, kruszywo i woda. My w produkcji wykorzystujemy wyselekcjonowane, naturalne kruszywa z własnych kopalni, np. granit. Sztuką jest odpowiednie dozowanie składowych. Dużą precyzję wykazuje metoda wagowa. Celem mieszania jest z kolei uzyskanie maksymalnej jednorodności konsystencji. Trwa ono zazwyczaj od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Po beton trzeba samemu przyjechać? - Można skorzystać z własnego transportu, ale bez problemu dostarczymy beton pod wskazany adres inwestycji. Przewozy realizujemy, w zależności od rodzaju zamówienia, wywrotką, betonomieszarką, czyli popularną gruszką lub samochodem z pompą. Dowozimy w promieniu ok. 50 km od naszej wytwórni w Sobocie k. Rokietnicy. Z Soboty jest raptem niewiele ponad 10 km do Poznania. Na indywidualne zapytanie produkt dostarczymy również dalej.  

Certyfikaty na beton

Inwestorzy biznesowi zapytają o certyfikaty.   - Mieszanki posiadają zgodność z normami PN-EN 206+A1:2016-12 (Beton- wymagania, właściwości, produkcja i zgodność) i PN-B-06265:2018-10 (Beton-wymagania, właściwości, produkcja i zgodność — krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12). Zgodność kontroli z wymogami potwierdza Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą. Posiadamy certyfikowaną zakładową kontrolę produkcji, ocenianą i nadzorowaną przez akredytowaną jednostkę kontrolującą: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Dostarczamy beton oznakowany znakiem budowlanym B z wymaganą informacją towarzyszącą znakowaniu (wraz z dokumentem dostawy). Do faktury dołączamy oraz udostępniamy klientowi kopię Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych dla wyrobu.