Unia Europejska
reduktor środek do czyszczenia i konserwacji i kostki brukowej

Reduktor

REDUKTOR to specjalistyczny środek do usuwania silnych zanieczyszczeń plam powstałych podczas codziennego użytkowania nawierzchni. Preparat czyści i konserwuje kostkę, usuwając uporczywe zabrudzenia bez ingerencji w jej strukturę. Środek nadaje się również do czyszczenia innych rodzajów powierzchni betonowych. Preparaty do konserwacji i czyszczenia nawierzchni oferowane są w opakowaniach o pojemności 5 l oraz 30 l.

Łatwy sposób użycia

Przed naniesieniem preparatu powierzchnie należy oczyścić z kurzu, piasku i drobnych nieczystości. Z uwagi na silne działanie środka, zalecamy przed użyciem wykonać próbę na mniej widocznym fragmencie i w razie wystąpienia przebarwień rozcieńczyć go wodą. Preparat lub jego roztwór należy rozprowadzić równomiernie za pomoc pędzla lub wałka malarskiego. Po zakończeniu aplikacji odnawianą powierzchnię należy niezwłocznie spłukać wodą, jeszcze przed jej wyschnięciem, w celu usunięcia resztek zabrudzeń. Jeżeli nadal pozostaną plamy lub wykwity należy czynności powtórzyć ponownie użyć środka REDUKTOR. Preparat można stosować do usuwania mocnych zabrudzeń, szorując powierzchnie elementów szczotką.

Informacje zakupowe

Podobne produkty

Chemia budowlana

Chwastout

Chemia budowlana

Universal