Unia Europejska
trwałe zabezpieczenie nawierzchni pozbruk technologia nano

NANO trwałe zabezpieczenie produktów

NANO – fabryczne zabezpieczenie produtków. Produkty POZBRUK mogą zostać fabrycznie zabezpieczone przy użyciu najnowocześniejszej technologii, powodującej znaczną poprawę właściwości użytkowych produktów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod zabezpieczenia nawierzchni, zminimalizowany został problem jej czyszczenia i utrzymania w dobrej kondycji w długim okresie czasu. Większość zabrudzeń można usuwać poprzez spłukanie czystą wodą bez detergentów.

Dodatkowe informacje

Działanie NANO

• zminimalizowana nasiąkliwość
• łatwość utrzymania i czyszczenia
• zwiększona odporność na środki zapobiegające oblodzeniu
• spowolnienie porostu mikroorganizmów
• zwiększona trwałość produktów
• spowolniony proces starzenia się produktu
• zdolność odpychania wody i olejów
• szybsze odparowywanie wilgoci z powierzchni
• zwiększona odporność na przebarwienia, plamy
• zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substancji
• zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
• uwydatnienie i utrwalenie koloru

Podobne produkty

Chemia budowlana

Chwastout

Chemia budowlana

Reduktor

Chemia budowlana

Universal