Oczyszczamy powietrze

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba to święto ustanowione przez ONZ w grudniu 2019 roku. W tym roku święto obchodzimy po raz trzeci. Celem ustanowienia jest podkreślanie potrzeby współpracy międzynarodowej na poziomie globalnym, regionalnym i subregionalnym w różnych obszarach związanych z poprawą jakości powietrza, w tym dzielenie się skutecznymi praktykami. Nowoczesne technologie dają ogromne możliwości w walce o jakość wspólnego dobra jakim jest powietrze. POZ BRUK chętnie z nich korzysta, aby tworzyć jeszcze lepsze produkty. Jednym z przykładów innowacyjnego podejścia firmy jest zastosowanie do produkcji wybranych wyrobów betonowych cementu z dodatkiem nano-cząsteczkowego dwutlenku tytanu (TiO2). Obecność tego związku w wierzchniej warstwie produktów sprawia, że zyskują one specjalne cechy i określane są mianem „betonu samoczyszczącego”.

Jak to działa?

Wszystko za sprawą TiO2, który jest fotokatalizatorem. W obecności światła słonecznego przyspiesza on reakcje utleniania, z zanieczyszczonego powietrza, szkodliwych dla zdrowia tlenków azotów (NOx) do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3. Te z kolei są łatwo spłukiwane przez deszcz, co daje efekt samooczyszczającej się powierzchni. Dzięki procesowi aktywnego utleniania z udziałem dwutlenku tytanu, obniża się ilość szkodliwych tlenków azotu i siarki emitowanych przez silniki pojazdów i emitory przemysłowe. Podczas naświetlania promieniami ultrafioletowymi (UV) szkodliwe tlenki azotu (NOx)zmieniają się w jony azotanowe (NO3-), które z kolei reagują z wodą deszczową i tworzą kwas azotowy. Ten jest neutralizowany na powierzchni betonu i spłukiwany przez deszcz. Podobne procesy zachodzą w przypadku tlenków siarki. Przy użyciu betonu z dodatkiem TiO2 odnotować można znaczący spadek koncentracji tlenków azotu (NOx) w powietrzu. Poziom ich redukcji uzależniony jest od aktywności fotokatalitycznej (tablica 1). Na powierzchni betonu zawierającego nano-krystaliczny dwutlenek tytanu tworzą się rodniki wodorotlenowe (OH-) o silnych właściwościach utleniających, które rozkładają różnego rodzaju zabrudzenia organiczne (tłuszcze, oleje, spaliny, bakterie, gazy zapachowe). Tym samym poza korzyścią, wynikającą z oczyszczania powietrza, beton z TiO2 łatwiej utrzymać w czystości.

Problem smogu

Badania przeprowadzone na produktach zawierających dodatek TioCem potwierdzają wysoki spadek koncentracji tlenków Nox w ich otoczeniu. Wykorzystując kostkę brukową z dodatkiem TiO2 ilość powstających wokół zanieczyszczeń można zredukować nawet o ¼. Jednym z największych wyzwań stojącym przed współczesnym światem jest walka z zagrożeniem, jakie niesie za sobą skażone powietrze. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 36 z 50 miast w UE o największym stężeniu pyłu smogowego znajduje się w Polsce.  Stosowanie wyrobów betonowych z wykorzystaniem dwutlenku tytanu nie rozwiąże wprawdzie wszystkich problemów, ale ich popularyzacja oraz stopniowe upowszechnianie może sprawić, że mieszkańcy będą mogli oddychać powietrzem czystszym niż dziś.

Dodatkowe korzyści

Fotokatalityczna powierzchnia gwarantuje przede wszystkim poprawę jakości powietrza. Opisany powyżej proces oczyszczania przebiega pod wpływem promieniowania słonecznego i nie wymaga dodatkowych zabiegów wspomagających. Co istotne nano-krystaliczny dwutlenek tytanu nie zużywa się w procesie oczyszczania zachowując swoje właściwości przez cały okres jego użytkowania. Dzięki technologii TiO2 powierzchnie betonowe dłużej zachowują pierwotny wygląd. Przyczynia się ona także do zmniejszenia rozwoju mchów i porostów na powierzchni betonu oraz ogranicza gromadzenie się zabrudzeń. Kostka brukowa z dodatkiem dwutlenku tytanu oprócz właściwości fotokatalitycznych charakteryzuje się wysokimi parametrami technicznymi: dużą wytrzymałością, niską nasiąkliwością oraz mrozoodpornością w obecności środków odladzających. Jej cechy i trwałość są zgodne z normą PN-EN 1338.