Obowiązek noszenia maseczek ochronnych

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzonym od dnia 16.04.2020, obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, informujemy, że na teren naszych zakładów wpuszczane będą tylko osoby, które będą stosowały się do tego zalecenia. Prosimy o zaopatrzenie wszystkich kierowców i pracowników odbierających towary oraz osoby  odwiedzające naszą firmę w odpowiednie zabezpieczenia. Mamy nadzieję, że powyższe obostrzenia pozwolą nam na sprawną obsługę i zabezpieczą zdrowie naszych i Państwa pracowników w tym trudnym czasie. Z wyrazami szacunku, Zespół Biura Obsługi Klientów POZBRUK