Unia Europejska

Projektowanie stropów Murotherm

Projekt stropu SBS jest sporządzany w celu propozycji
zastosowania stropu Murotherm w planowanej inwestycji i zawiera:

Jak zamówić projekt stropu?

Mają Państwo dwie drogi złożenia zamówienia:
• Online, poprzez formularz na na stronie internetowej www.pozbruk.pl,
• Metodą tradycyjną, poprzez bezpośredni kontakt z naszym biurem
sprzedaży w danej lokalizacji lub terenowym przedstawicielem handlowym.

Realizacja zamówienia do 3 dni roboczych!
Projekt ofertowy wykonywany jest w terminie 3 dni od złożenia dokumentacji.
Warunki wykonania projektu wykonawczego ustalane są indywidualnie.

Warunki przyjęcia zamówienia.

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest dostarczenie niezbędnej dokumentacji budynku:
a. przesłane zapytanie miało wyraźnie określone, jaka część obiektu budowlanego ma być objęty opracowaniem, tj. nad jaką częścią zaprojektować strop SBS,
b. przesłane materiały były w formie czytelnej i umożliwiały odczytanie niezbędnych informacji o budynku, najlepiej w formacie DWG, PDF lub JPG,
c. przesłane materiały miały zgodę autora na wykorzystanie ich jako podkładu i materiału pomocniczego przy sporządzaniu projektu ofertowego przez dział techniczny POZBRUK,
d. w przesłanych materiałach były zawarte następujące rysunki obiektu:
• rzut kondygnacji nad którą będzie projektowany strop;
• rzut kondygnacji znajdującej się bezpośrednio nad stropem;
• przekrój przez budynek;
e. w przesłanych materiałach były informacje o obciążeniach przypadających na strop, tj.:
• informacje o warstwach wykończeniowych lub dokładna wartość obciążeń w kN/m²;
• informacje o funkcji pomieszczenia (np.: pokój mieszkalny w domu jednorodzinnym, pokój przeznaczony na sale konferencyjną, powierzchnia handlowa itd.) lub dokładna wartość obciążeń w kN/m²;
• informacje o obciążeniach nie wynikających z rysunków (lub w przypadku braku części rysunków) np.: obciążeniach liniowych [ściany], obciążeniach punktowych [słupki więźby dachowej] lub specjalnych [maszyny, pojazdy, ciężkie przedmioty itp.]

Zastosowanie

Zamów produkt i skorzystaj z naszych usług

Gdzie kupić

Przeczytaj na blogu