Prefabrykaty Stropy i nadproża strunobetonowe

Projektowanie stropów Murotherm

Opis produktu

Projekt stropu SBS jest sporządzany w celu propozycji
zastosowania stropu Murotherm w planowanej inwestycji i zawiera:

  • rozkład belek stropowych na rzucie budynku
  • niezbędne informacje o ilości, rodzaju i długości belek
  • niezbędne informacje o ilości i rodzajów pustaków
  • orientacyjne zestawienie stali służącej do dozbrajania systemu
  • orientacyjne zestawienie ilość m3 betonu potrzebnego do wykonania warstwy nadbetonu
  • wizualizacje rozkładu podpór montażowych
  • założenia i hipotezy dot. wartości obciążeń przypadających na strop
  • założenie dot. maksymalnego dopuszczalnego ugięcia
  • obliczenia statyczne i wytrzymałościowe

 

Produkty z tej samej kategorii

dotacje unijne