Elementy drogowe

Betonowe odwodnienia liniowe

Opis produktu

Odwodnienia liniowe – system korytek osłoniętych kratkami. Ich zadaniem jest odprowadzanie wody deszczowej oraz substancji ropopochodnych (wycieków) z powierzchni utwardzonych (jezdnie, parkingi, powierzchnie stacji paliw) itp. Klasyczne systemy odwodnień liniowych składają się z korytek przykrytych rusztami oraz ścianek czołowych. Wybór odpowiedniej klasy obciążenia kanału odwadniającego zależy od miejsca montażu, a za jej dobór odpowiedzialny powinien być projektant nawierzchni.

W ofercie posiadamy korytka odwadniające w klasie obciążenia ruchem: D400 E600 oraz F900 – wszystkie wykonane z betonu klasy C45/55.

Dodatkowe informacje

Jak zamontować odpływ liniowy

  1. Przygotowanie wykopu o odpowiedniej szerokości, aby zapewnić możliwość wykonania otuliny betonowej, zależnej od klasy koryta odwadniającego.
  2. Ułożenie korytka obok wykonanego wykopu (według szkicu).
  3. Montaż na początku i końcu ciągu ścianki zamykającej, podłączenie punktów odprowadzenia wody do kanalizacji.
  4. Zamontowanie rusztów (jeżeli są) do korytek, zabezpieczając je przed zabrudzeniami betonem.
  5. Równomiernie obetonowanie ścianki korytek (zgodnie z rysunkiem).
  6. Ostateczny poziom nawierzchni należy wykonać 3-5 mm powyżej górnej krawędzi korytek.
  7. Oczyszczenie rusztów, powierzchni wewnętrznej korytka i odpływów z zanieczyszczeń, zabezpieczenie rusztów musi odbywać się z użyciem mocowań.
  8. Uszczelnienie elementów ciągu korytek za pomocą poliuretanowego materiału uszczelniającego Sikaflex PRO-3 WF.

Montaż przy użyciu odpowiednich maszyn jest łatwy i szybki. Dla utrzymania czystości należy zastosować elementy rewizyjne oraz skrzynki odpływowe.

Charakterystyka kanałów szczelinowych

Szukasz szybkiego sposobu na odwadnianie powierzchni utwardzonych (w tym dróg), nawet podczas ekstremalnych opadów? Kanały szczelinowe to świetne rozwiązanie. Ograniczeniu ulega ryzyko aquaplaningu, czyli utraty przyczepności opony podczas jazdy autem po nawierzchni pokrytej wodą – bardzo niebezpiecznego zjawiska dla kierowcy. Kanały umożliwiają również odprowadzanie wody z powierzchni, aby nie dostała się ona do gruntu. Mogą być umieszczane na drodze, na szer. 0,5 m nieutwardzonego pobocza. Pozwalają w wielu przypadkach zredukować długość potrzebnej kanalizacji, liczbę przyłączy kanalizacyjnych oraz skrzynek odpływowych.

Kanały szczelinowe POZBRUKU mają wysoką nośność i ekstremalną odporność na uszkodzenia mechaniczne, działanie wody i chemicznych substancji rozmrażających. Przy prawidłowym dopasowaniu mogą być stosowane na lotniskach i w mocno obciążanych nawierzchniach przemysłowych. Wraz ze studzienkami odpływowymi i elementami rewizyjnymi są produkowane z betonu o wysokiej wytrzymałości C45/55 XF4 (norma PN EN 206-1). Kanały posiadają szczelne połączenie na uszczelkę, które zapewnia doskonałą wodoszczelność i odporność na przesiąkanie substancji ropopochodnych. Specjalne gumowe uszczelnienie jednocześnie tworzy szczelinę dylatacyjną między czołami poszczególnych kanałów.