NEWSLETTER
STREFA DYSTRYBUTORA

USŁUGI LABOLATORYJNE

Nasze wewnętrzne laboratorium badawcze jest do Państwa dyspozycji w zakresie następujących badań:

Betonowa kostka brukowa

Norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”
Zakres badań:
– wymiary,
– gęstość,
– grubość warstwy ścieralnej,
– wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu,
– nasiąkliwość wagowa.

Krawężniki betonowe i oporniki

Norma PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.”
Zakres badań:
– wytrzymałość na zginanie,
– obciążenie niszczące,
– nasiąkliwość,
– wymiary (przekątne, pofalowane),
– gęstość,
– grubość warstwy ścieralnej.

Betonowe płyty brukowe

Norma PN-EN 1339 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”.
Zakres badań:
– wytrzymałość na zginanie,
– obciążenie niszczące,
– nasiąkliwość,
– wymiary (przekątne, pofalowanie),
– gęstość,
– grubość warstwy ściernej.

Płyty lastrykowe

Norma PN-EN 13784-2 „Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych”
Zakres badań:
– wytrzymałość na zginanie,
– obciążenie niszczące,
– wymiary (przekątne, pofalowanie),
– gęstość,
-grubość warstwy ścieralnej.

Oznaczenie klasy betonu

Oznaczenia klasy betonu wg normy PN-EN 13369 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów”. Oferujemy możliwość pobrania przez naszego laboratoranta próbek betonu bezpośrednio z budowy.

Kruszywa

Oznaczenie składu ziarnowego wg norm PN-EN 933-1

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, proszę o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego.

Wypełnij formularz

© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.