NEWSLETTER
Technologia nova
tech-1
Technologia nova

Na wierzchniej płaszczyźnie kostki brukowej rozprowadzana jest warstwa mieszanki betonowej i szlachetnych, różnobarwnych kruszyw. W kolejnym kroku kruszywa są odkrywane w procesie płukania.

© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.