NEWSLETTER
Technologia H-plus
tech-1
Technologia H-plus
działanie H-plus:
  • zminimalizowana nasiąkliwość
  • łatwość utrzymania i czyszczenia
  • zwiększona odporność na środki zapobiegające oblodzeniu
  • spowolnienie porostu mikroorganizmów
  • zwiększona trwałość produktów
  • spowolniony proces starzenia się produktu

ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE

Dzięki hydrofobowym właściwościom stosowanych komponentów, wilgoć jest wypierana ze struktury materiału na poziomie kapilarnym, znacznie podnosząc parametry użytkowe wyrobów.

Domieszka dodawana w procesie mieszania składników betonu wpływa na wiązanie cementu trwale zmieniając właściwości betonu. Reakcja chemiczna, która zachodzi między substancjami czynnymi specjalnych polimerów, a osnową cementu powoduje, iż struktura powstałego betonu jest pełna i szczelna. Produkt reakcji to niezwilżalna substancja, która wypiera wilgoć dzięki zablokowaniu drożności systemu naczyń włoskowatych. Możliwość migracji wody wewnątrz struktury jest znacznie ograniczona. Wpływa to na zwiększenie mrozoodporności, zmniejszenie nasiąkliwości oraz na obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska powstawania wykwity wapiennego. Polimerowa powłoka dodatkowo wpływa na uwydatnienie kolorów pigmentów oraz opóźnienia procesu ich starzenia. Ma ona również wpływ na utrzymanie i konserwacje betonu oraz zwiększa odporność na szkodliwe działanie mikroorganizmów i środków odladzających. Technologia stosowana jako standard we wszystkich produktach od 2010r.

Technologia H-plus stosowana jest we wszystkich zakładach produkcyjnych POZBRUK.

© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.