NEWSLETTER

Technologie

Całkowicie zautomatyzowane linie produkcyjne realizują wieloetapowy proces technologiczny od mieszania składników betonu po pakowanie gotowego produktu. Mieszanka betonowa wytwarzana jest w nowoczesnym węźle betoniarskim, wyposażonym w system wag i sond. Sterowane komputerowo dozowanie mieszanki gwarantuje uzyskanie powtarzalności wymaganych parametrów i osiągnięcie najwyższej klasy wyrobów.
Produkcja kostki brukowej odbywa się nowoczesną metodą wibroprasowania.

Technologia epoka

Uszlachetnianie gotowego produktu poprzez osiągnięcie efektu postarzenia, polega na celowym uszkodzeniu krawędzi i powierzchni prefabrykatu. Postarzanie produktów odbywa się w procesie wolnospadowym lub w procesie młoteczkowania.

Zobacz więcej

Technologia nova

Na wierzchniej płaszczyźnie kostki brukowej rozprowadzana jest warstwa mieszanki betonowej i szlachetnych, różnobarwnych kruszyw. W kolejnym kroku kruszywa są odkrywane w procesie płukania.

Zobacz więcej

Technologia presstone

Technologia umożliwia wykonanie oryginalnych detali wykończeniowych według indywidualnego projektu. Program produkcyny obejmuje płyty posadzkowe, elewacyje, elementy okładzinowe i cokoły oraz prefabrykaty małej architekury komunalnej i ogrodowej.

Zobacz więcej

Technologia gardeo

Dzięki zunifikowanemu typoszeregowi wysokości elementów, układy poszczególnych typów murów, słupków i stopni schodów można ze sobą łączyć i przewiązywać. Umożliwia to tworzenie oryginalnych kompozycji.

Zobacz więcej

Siatka przekładowa

Specjalna siatka z tworzywa sztucznego pełni funkcję przekładki między poszczególnymi warstwami produktu, zabezpieczając górną warstwę kostki oraz jej krawędzie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zobacz więcej

Technologia melanż

Wybarwienia melanżowe uzyskiwane są w procesie kontrolowanego rozprowadzania w wierzchniej warstwie produktu barwnych mieszanek betonowych, przed 12 procesem wibroprasowania.

Zobacz więcej

Technologia nano

Paroprzepuszczalna membrana z nanokompozytu utwardzana jest falami elektromagnetycznymi w unikalnym procesie technologicznym. Zabezpiecza to powierzchnie produktów przed wilgocią, zabrudzeniami oraz uwydatnia kolorystykę.

Zobacz więcej

Technologia H-plus

Dzięki hydrofobowym właściwościom stosowanych komponentów,wilgoć jest wypierana ze struktury materiału na poziomie kapilarnym, znacznie podnosząc parametry użytkowe wyrobów.

Zobacz więcej

TechnologiaTiO2

Stosowanie odpowiednich komponentów do betonu przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza spalinami. Proekologiczna technologia może być stosowana w produkcji kostki brukowej.

Zobacz więcej

Technologia vapore

Zapewnienie optymalnych warunków dojrzewania betonu podnosi walory mechaniczne i odpornościowe prefabrykatów. Kontrolowany proces przeprowadzany jest w zamkniętych komorach waporyzacyjnych.

Zobacz więcej

© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.