Unia Europejska

System prefabrykowanych hal przemysłowych

Stały nadzór oraz monitorowanie procesów produkcyjnych gwarantują najwyższą jakość prefabrykatów. Wyroby firmy POZBRUK oznaczone są znakiem zgodności dyrektyw Unii Europejskiej CE oraz posiadają certyfikat zakładowej kontroli produkcji. Stosowany system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych prefabrykatów żelbetowych i sprężonych zapewnia ich trwałości w trakcie eksploatacji obiektu. Własne kopalnie kruszyw i wyspecjalizowana jednostka badawcza firmy POZBRUK zapewnia produkcję betonu w najwyższych klasach wytrzymałościowych C30/37, C40/50 oraz C50/60, wymaganych w projektach wykonawczych. Przy prefabrykacji wykorzystywana jest stal o średnicach od 6 mm do 40 mm w klasie RB500W (AIII-N). Wytwórnia POZBRUK dysponuje nowoczesnym zapleczem maszynowym, które umożliwia gięcie prętów zgodnie z zaprojektowanym kształtem. Cięgna sprężające wykonane są ze stali Y1860S7 o średnicach splotki równych 6,9 mm; 12,5 mm; 15,2 mm. Wytrzymałość na rozciąganie stali sprężającej wynosi 1860MPa, a łączny możliwy naciąg splotów to aż 600 ton.