Unia Europejska

System Ekranów Akustycznych SEA

Współczesne aglomeracje wymagają rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej. Wraz z rozwojem sieci autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic miast i kolei polepsza się poziom życia mieszkańców. Wzrost natężenia ruchu drogowego wywiera jednak negatywny wpływ na ludzi i środowisko naturalne. Jednym z najbardziej uciążliwych czynników jest hałas. Skutecznym sposobem na neutralizację dotkliwych dźwięków jest izolacja hałasu ekranami akustycznymi. Panele akustyczne SEA posiadają bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej. Porowata struktura kulek keramzytu stanowi skuteczną pułapkę dla dźwięków, powodując ich częściowe pochłanianie. Jednocześnie specjalnie uformowana w kształcie fali powierzchnia paneli osłabia i rozprasza fale dźwiękowe w rożnych kierunkach. Dzięki dobrym parametrom izolacyjności akustycznej panele SEA wykorzystywane są do wyciszania arterii drogowych i kolejowych o znacznym natężeniu ruchu i hałasu.

12/03/2018

Ekrany Akustyczne

Produkty