Unia Europejska

Przegrody dźwiękochłonne

Przegrody dźwiękochłonne to produkty dedykowane do ograniczenia hałasu przy ciągach komunikacyjnych. Znajdują one zastosowanie przy budowie dróg i szlaków kolejowych oraz chronią pobliską zabudowę od dźwięków emitowanych przez poruszające się pojazdy. Panele i gazony to trwałe i naturalne elementy, którym nadano kształt wpływający na pochłanianie i odbijanie fal akustycznych.