Unia Europejska

Obrzeża Nawierzchni

Zadaniem OBRZEŻY jest ograniczanie sił poziomych wpływających na nawierzchnię. Dodatkowo pełnią one rolę wykończeniową. Rodzaj oraz wymiary OBRZEŻY dostosowuje się do przewidzianego obciążenia użytkowego i rodzaju gruntu, w którym osadzona jest nawierzchnia.

09/03/2018

Krawężnik Lekki

Produkty

09/03/2018

Krawężnik Ciężki

Produkty

09/03/2018

Oporniki

Produkty