Unia Europejska

Obrzeża kostki brukowej

Obrzeża z kostki brukowej mają za zadanie ograniczanie sił poziomych wpływających na nawierzchnię. Dodatkowo pełnią one rolę wykończeniową. Rodzaj oraz wymiary obrzeży dostosowuje się do przewidzianego obciążenia użytkowego i rodzaju gruntu, w którym osadzona jest nawierzchnia.

09/03/2018

Krawężnik Lekki

Produkty

09/03/2018

Krawężnik Ciężki

Produkty

09/03/2018

Oporniki

Produkty