Unia Europejska

Nawierzchnie specjalne

Nawierzchnie specjalne spełniają ponadnormatywne wymagania wynikające z ich niestandardowego „zastosowania”. Produkty te pozwalają na zaprojektowanie powierzchni o różnorodnym przeznaczeniu, wynikającym z charakteru eksploatacji. Poszczególne nawierzchnie specjalne wykazują cechy związane z wyjątkowym charakterem użytkowania.

10/03/2018

Kostka Torowa

Produkty

09/03/2018

Domino bez fazy

Produkty