NEWSLETTER

Obrzeża

Nawierzchni

Obrzeża Nawierzchni

Zadaniem OBRZEŻY jest ograniczanie sił poziomych wpływających na nawierzchnię. Dodatkowo pełnią one rolę wykończeniową. Rodzaj oraz wymiary OBRZEŻY dostosowuje się do przewidzianego obciążenia użytkowego i rodzaju gruntu, w którym osadzona jest nawierzchnia.
© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.