NEWSLETTER
KARIERA W POZBRUK

Proces rekrutacji

Poznaj nasz proces rekrutacji.

Nie w każdym procesie muszą wystąpić wszystkie etapy. Czasem, w zależności od wymogów stanowiska, proces rekrutacyjny może się składać tylko z wybranych części. Kandydaci uczestniczący w procesie są informowani przez zespół HR na bieżąco o jego przebiegu.

Etap 1

Weryfikacja CV, krótka rozmowa telefoniczna albo/i umówienie na spotkanie.

Możliwe: Rozwiązanie indywidualnego zadania rekrutacyjnego typu in basket.

Etap 2

Spotkanie typu Assessment Center.

Możliwe: Rozwiązanie indywidualnego zadania rekrutacyjnego typu in basket.

Etap 3

Indywidualna rozmowa rekrutacyjna oparta na przesłanej aplikacji.

Możliwe: Rozwiązanie indywidualnego zadania rekrutacyjnego typu in basket.

Etap 4

Spotkanie z kierownikiem / dyrektorem działu fachowego.

Uwaga: Będzie organizowane pod warunkiem, że kierownik / dyrektor nie uczestniczył w Etapie 3.

Etap 5

Złożenie oferty, ustalenie szczegółów zatrudnienia.

 

Etap 6

Podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy.

 

© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.