Formularz Reklamacji: Reklamacja klienta

Krok 1 z 4
Dane Klienta

Nazwa firmy / Imię Nazwisko:

NIP (w przypadku dystrybutora):

Telefon

Adres:
Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-mail:

Dane Inwestycji

Imię Nazwisko zgłaszającego reklamacje:

Telefon

Adres Inwestycji:
Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

Krok 2 z 4
Wyrób nr 1

Nazwa Wyrobu i Koloru:

Ilość zakupionego wyrobu:

Nazwa zakładu lub hurtowni z miejscowością gdzie został zakupiony towar:

Wyrób zakupiono dnia:

Ilość reklamowanego wyrobu wg oceny Kontrahenta:

Data stwierdzenie wady w reklamowanym produkcie:

Sposób dostarczenia towaru do Kontrahenta

Dokument zakupu:

Czy wykonano zdjęcia reklamowanego wyrobu:

Wielkość zdjęć nie powinna przekraczać 3MB

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:

Dodać kolejny produkt:

Wyrób nr 2

Nazwa Wyrobu i Koloru:

Ilość zakupionego wyrobu:

Nazwa zakładu lub hurtowni z miejscowością gdzie został zakupiony towar:

Wyrób zakupiono dnia:

Ilość reklamowanego wyrobu wg oceny Kontrahenta:

Data stwierdzenie wady w reklamowanym produkcie:

Sposób dostarczenia towaru do Kontrahenta

Dokument zakupu:

Czy wykonano zdjęcia reklamowanego wyrobu:

Wielkość zdjęć nie powinna przekraczać 3MB

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:

Dodać kolejny produkt:

Wyrób nr 3

Nazwa Wyrobu i Koloru:

Ilość zakupionego wyrobu:

Nazwa zakładu lub hurtowni z miejscowością gdzie został zakupiony towar:

Wyrób zakupiono dnia:

Ilość reklamowanego wyrobu wg oceny Kontrahenta:

Data stwierdzenie wady w reklamowanym produkcie:

Sposób dostarczenia towaru do Kontrahenta

Dokument zakupu:

Czy wykonano zdjęcia reklamowanego wyrobu:

Wielkość zdjęć nie powinna przekraczać 3MB

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:

Dodać kolejny produkt:

Wyrób nr 4

Nazwa Wyrobu i Koloru:

Ilość zakupionego wyrobu:

Nazwa zakładu lub hurtowni z miejscowością gdzie został zakupiony towar:

Wyrób zakupiono dnia:

Ilość reklamowanego wyrobu wg oceny Kontrahenta:

Data stwierdzenie wady w reklamowanym produkcie:

Sposób dostarczenia towaru do Kontrahenta

Dokument zakupu:

Czy wykonano zdjęcia reklamowanego wyrobu:

Wielkość zdjęć nie powinna przekraczać 3MB

Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:

Krok 3 z 4
Opis powodu reklamacji:

Oczekiwania klienta:

Krok 4 z 4