Unia Europejska

Pliki do pobrania

Pliki dla Projektanta

Tekstury

 1. Bruk
 2. Bruk Poznański
 3. Domino
 4. Cegła
 5. Gardeo
 6. Granit epoka
 7. Granit Nova
 8. Granit
 9. Largo
 10. Lido
 11. Linea
 12. Melanze
 13. Nostalit
 14. Nova
 15. Plaza grande
 16. Reneo
 17. Uni
 18. Wenecja
 19. Bruk epoka
 20. Bruk poznański epoka

FAQ

Czy oferują Państwo jakieś formy współpracy z architektami/projektantami?

Specjalnie dla architektów i projektantów mamy przygotowaną umowę o współpracy z naszą firmą. Dzięki jej podpisaniu tworzymy obustronne korzyści. Państwa biuro otrzymuje wsparcie naszej firmy- projektantów i konstruktorów, którzy chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego rozwiązania, zestaw katalogów, możliwość zamówienia bezpłatnych próbek wybranego produktu oraz prowizję za zrealizowane projekty z wykorzystaniem produktów naszej firmy. My natomiast zyskujemy Państwa pomoc przy dotarciu do końcowego odbiorcy, którego zadowolenie jest dla nas priorytetem.
W ramach współpracy świadczymy również usługi projektowe - wiemy jak złożonym i pracochłonnym procesem jest projektowanie obiektów, dlatego nasi architekci i architekci krajobrazu chętnie pomogą Państwu tworząc projekt zagospodarowania terenu wokół nich.

Elewacje na indywidualne zamówienie

Elewacja z niestandardowych prefabrykatów betonowych zawsze musi być rozpatrywana indywidualnie i nie ma możliwości podania ogólnych, uniwersalnych współczynników.

Jakie są wymiary, grubości i ciężar elementów?

Wymiary - przy projektowaniu elewacji z prefabrykatów betonowych musimy pamięta o wadze tych elementów - ciężar betonu to około 2400 kg/m3 - ma to kluczowe znaczenie przy doborze konstrukcji budynku oraz podkonstrukcji, która cały ciężar elewacji przeniesie. Najlepiej żeby wysokość/długość pojedynczego elementu nie przekraczała 4,0 m. Oczywiście wszystko zależy też od technologii wykonania prefabrykatu - czy jest to pełny element wykonywany w technologii "wet cast" czy też cienkościenna okładzina, nie mniej jednak należy pamiętać o późniejszym transporcie oraz montażu elementów (obie technologie opisałam w prezentacji).

Grubość elementów - zależy od technologii produkcji. Orientacyjnie można przyjąć, że dla okładzin cienkościennych grubość elementów waha się od 3,0 do ok. 6,0 cm (grubość ścianek prefabrykatu zostaje dobrana po przeprowadzeniu analiz i wykonaniu obliczeń wytrzymałości materiału). Z kolei przy elementach pełnych wylewanych w formie grubość elementu w najcieńszym miejscu nie powinna być mniejsza niż około 6,0 cm. Podane przez mnie wartości mają charakter szacunkowy i muszą każdorazowo, dla każdego zapytania zostać wnikliwie przeanalizowane i dobrane.

Ciężar elementów - ok. 2400 - 2500 kg/m3 (ciężar waha się w zależności od rodzaju użytej mieszanki betonowej oraz ewentualnego dozbrajania elementów)

Dlaczego optymalizacja ilości elementów jest taka ważna?

Optymalizacja ilości elementów - prefabrykacja jest sztuką powtarzalności. Największą częścią składową ceny prefabrykatu jest forma. Przy dużej ilości identycznych elementów, koszt formy ma możliwość amortyzacji, a cała inwestycja zachowuje swoją rentowność. Bardzo ważnym jest aby już na etapie koncepcji projektowej pamiętać o zachowaniu maksymalnej powtarzalności elementów.

Jak wygląda kwestia kolorystyki, barwienia, faktury elementów w wersji pełnej i cienkościennej?

Faktura elementu w duże mierze zależy od technologii jego wykonania. Rozróżniamy dwa dostępne rozwiązania:

Elementy pełne wykonane w technologii „wet-cast” - elementy te mogą mieć gładką, jednolitą fakturę betonu architektonicznego (o określonej klasie betonu architektonicznego, która określa m.in. równomierność zabarwienia czy wielkość i ilość porów), mogą być szlifowane (tylko w przypadku elementów prostokreślnych) – wtedy dobrze widoczne są przekroje kruszywowe lub piaskowane – widoczne przekroje kruszywowe z chropowatą powierzchnią.

Cienkościenna okładzina (konieczny warunek – elementy muszą być prostokreślne) – w tym przypadku dostępna jest obróbka szlifowana lub piaskowana. Powierzchnię szlifowaną elementu można osiągnąć na dwa sposoby: na maszynie szlifującej (tylko elementy prostokreślne, o określonych wymiarach maksymalnych) lub ręczną pracą kamieniarza – proces czasochłonny i zdecydowanie droższy. Kolorystyka/barwienie elementów: w przypadku betonu architektonicznego kluczowy jest skład mieszanki betonowej – użyty rodzaj cementu oraz barwniki i dodatki (należy pamiętać, iż beton z zastosowaniem tego samego rodzaju oraz ilości barwnika przy użyciu białego cementu będzie miał bardziej wyraziste kolory, niż przy użyciu cementu szarego) w przypadku elementów szlifowanych oraz piaskowanych, poza kolorem „tła” - czyli mieszanki betonowej, liczy się rodzaj oraz wielkość użytego kruszywa, a także różnego rodzaju dodatki, jak np. połyskująca w słońcu mika

Czy dysponują Państwo jakąś paletą kolorów/ próbnikiem, jakie są możliwości rozpiętości barw?

Posiadamy wzornik kolorów, jednak jest to wzornik standardowych, katalogowych produktów POZBRUK. Na indywidualne zamówienie potrafimy stworzyć prawie każdy kolor. Poniżej zdjęcie pokazujące przykład różnych odcieni kolorystycznych cegły Largo wykonanych w naszym laboratorium na zlecenie klienta.

Czy płyty PRESSTONE mogą być zastosowane na nawierzchni pieszej ze sporadycznym obciążeniem przez ruch ciężki – samochodów ciężarowych do 55 ton?

Na wytrzymałość nawierzchni, poza właściwościami użytkowymi warstwy wykończeniowej - w tym przypadku płyt Presstone, ogromny wpływ ma rodzaj wykonanej podbudowy oraz jakość jej wykonania. Wśród realizacji z wykorzystaniem płyt Presstone znajdują się m.in. nawierzchnia przed dworcem we Wrocławiu, promenada w Darłowie czy nawierzchnia przed centrum Drukarnia w Bydgoszczy. Każdorazowo przy rozpatrywaniu nawierzchni przeznaczonej pod większe obciążenia niż ruch pieszo-jezdny, istnieje konieczność wykonania w oparciu o badania gruntowo-wodne ekspertyzy technicznej określającej rodzaj odpowiedniej podbudowy oraz sposób jej wykonania.
Poniżej wybrane z zaleceń, które były wydawane w ramach ekspertyz dla nawierzchni pieszych z dopuszczeniem obciążenia wozem bojowym:
· płyty nie mogą być układane bezpośrednio na podłożu sprężystym, muszą przylegać całą powierzchnią do podbudowy;
· płyty Presstone muszą stanowić wierzchnią warstwę wykończeniową na warstwie konstrukcyjnej z betonu o określonej klasie i grubości;
· płyty należy układać metodą kamieniarską (podbudowa betonowa musi być trwale zespolona z płytami nawierzchniowymi Presstone) na dylatowanej podbudowie;
· fugowanie płyt musi odbywać się na mokro specjalną fugą zapewniającą monolityczną pracę płyt.

W zakładce „do pobrania” na naszej stronie internetowej znajdują się deklaracje właściwości użytkowych poszczególnych produktów POZBRUK. Wartości podane w deklaracji pozwolą konstruktorowi/projektantowi branży drogowej na dobranie odpowiedniej podbudowy, która obok właściwego jej wykonania jest kluczowa przy tego typu zastosowaniach.

Płyty Presstone z powodzeniem mogą służyć jako nawierzchnia dróg pożarowych w przestrzeni publicznej z zastrzeżeniem poprawnego wykonania jej podbudowy.

Czy zajmują się Państwo wykonaniem elementów małej architektury na indywidualne zamówienie?

Tak, poza produktami seryjnymi zajmujemy się obsługą zamówień indywidualnych. Od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje w naszej firmie dział projektowy, który wspiera architektów przy tego typu inwestycjach. Dzięki ponad 30letniemu doświadczeniu w branży budowlanej, posiadaniu wyspecjalizowanej kadry, ogromnego parku maszynowego, jak również własnego laboratorium, jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde zapytanie rynku. Elementy wielkogabarytowe mogą być wykonane w dwóch technologiach:
·        WET-CAST - elementy o jednolitej, gładkiej fakturze betonu architektonicznego
·        PRESSTONE - elementy z widocznymi przekrojami kruszywowymi - szlifowane bądź piaskowane.

Czym są płyty PRESSTONE?

Płyty PRESSTONE to płyty lastrykowe dekoracyjne wykonane w technologii prasowanej, hermetycznej ze szlifowaną powierzchnią, która następnie może zostać wypiaskowana bądź wypiaskowana i wyszczotkowana. Płyty wykonywane są z użyciem mieszanki cementu białego i szarego   w odpowiednich proporcjach, składają się z dwóch warstw:
·        górna warstwa licująca, ścieralna wykonana jest na bazie wysokogatunkowych, naturalnych kruszyw łamanych – granitowych, bazaltowych, dolomitowych, marmurowych i innych, w ściśle określonych proporcjach i o określonej frakcji.  
·        dolna warstwa konstrukcyjna, wykonana jest z betonu o wysokiej szczelności i wytrzymałości, której zadaniem jest przenoszenie obciążeń.

Jaki jest zalecany rodzaj fugowania płyt na chodnikach?

Zaleca się wykonywanie fugowania metodą na sucho, poprzez zasypanie fug drobnym, nieodbarwiającym płyt kwarcowym piaskiem. Spoiny powinny mieć wielkość min. 3mm.

W jaki sposób zabezpieczane są produkty POZBRUK?

Płyty w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych,  jak również środków zapobiegających oblodzeniu oraz ochrony przed przebarwieniami i plamami,  są na etapie produkcji zhydrofobizowane w masie. Dodatkowo produkty z serii PRESSTONE oraz większość produktów nawierzchniowych dekoracyjnych są zabezpieczane w technologii NANO tj. hydrofobizującą powłoką trwale wnikającą w powierzchnię, dzięki czemu właściwości zabezpieczenia zostają zachowane pomimo naturalnego ścierania się elementu. Dodatkowo dzięki tej impregnacji następuje uwydatnienie oraz utrwalenie koloru, który staje się odporny na promieniowanie UV.

W jakich kolorach i obróbkach oferują Państwo stopnie blokowe PRESSTONE?

Oferujemy kilka wariantów kolorystycznych stopni PRESSTONE:
·        dolomit mleczny w dwóch obróbkach: piaskowanej lub szlifowanej
·        marmur śnieżny piaskowany
·        marmur słoneczny piaskowany lub szlifowany
·        granit antracytowy piaskowany
·        granit miejski piaskowany
·        granit zamkowy piaskowany lub szlifowany
·        granit tarasowy piaskowany
·        bazalt naturalny czarny piaskowany

Czy płyty PRESSTONE posiadają wypustki dystansowe?

Ze względu na technologię produkcji płyt lastrykowych, wykonanie wypustek dystansowych na bocznych ścianach płyt jest niemożliwe.

Czy kolorystykę wyrobów betonowych można określać za pomocą palety barw RAL?

Płyty betonowe wytwarzane są z naturalnych surowców charakteryzujących się niejednorodnością kolorystyczną. W zależności od dostaw do zakładu produkcyjnego, odcienie użytych surowców mogą się nieznacznie różnić. Może mieć to wpływ na końcowy kolor produktu.

Zalecenia producenta do metod układania płyt.

Montaż płyt na podłożu gruntowym na podbudowie:
·        Przygotowanie podbudowy:
Od prawidłowo przygotowanej podbudowy zależy nośność i stabilność nawierzchni. Sposób przygotowania podbudowy powinien być przewidziany projektem uwzględniającym charakterystykę gruntu i lokalne warunki przemarzania. Warstwa odsączająca powinna skutecznie odprowadzać wodę, zapobiegając jej zamarzaniu i wysadzinom w okresie zimowym.
·        Kolejność wykonywania prac przy układaniu płyt na podsypce:
·        grunt rodzimy po wykorytowaniu miejsca należy zagęścić mechanicznie, zachowując spadek 0,5-2,0%
·        na przygotowany grunt rozłożyć geowłókninę
·        podbudowę grubości około 15 cm przygotować z grubego żwiru lub pospółki i zagęścić mechanicznie
·        podsypkę o grubości 3 cm wykonać z piasku drobnego i nie zagęszczać
·        na wyrównaną podsypkę układać płyty ze spadkiem 0,5-2,0%, pozostawiając min. 3 mm fugi
Układanie płyt chodnikowych należy rozpocząć od krawężnika lub opornika  i kontynuować w kierunku środka nawierzchni, pamiętając o tym, aby nie naruszyć przygotowanej wcześniej podsypki. Płyty należy układać w temperaturze nie niższej  niż 5°C. Ze względu na osiadanie wbudowanego materiału w czasie zagęszczania, górna powierzchnia płyt powinna się znaleźć ok. 1,0-1,5 cm ponad projektowanym poziomem nawierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na rzetelne wbudowanie pierwszych rzędów, by uniknąć zbędnego przycinania i prostowania elementów. Płyty należy układać z zachowaniem odstępu min. 3 mm.
Należy pamiętać też o zachowaniu spadków poprzecznych i podłużnych układanej nawierzchni, w celu prawidłowego odprowadzenia wody opadowej.
·        fugowanie wykonać metodą na sucho, poprzez zasypanie drobnym piaskiem lub kruszywem nieodbarwiającym płyt
Więcej porad dotyczących metod montażu produktów POZBRUK można znaleźć w katalogach technicznych, dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce „ do pobrania”.

W jakim celu stosowane są wypustki dystansowe na produktach wibroprasowanych POZBRUK?

·        Dystanse boczne pomagają w zachowaniu wymaganego odstępu pomiędzy płytkami.
·        Dystanse boczne powodują dodatkowe klinowanie się elementów, które usztywnia nawierzchnię, nie pozwalając na przesuwanie się płyt po ich ułożeniu.
·        Zachowanie wymaganego odstępu pomiędzy płytami, zabezpiecza krawędzie przed wyszczerbianiem/wyłupywaniem.

Czy kostki przemysłowe oraz płyty wibroprasowane POZBRUK są jedno, czy dwuwarstwowe?

Każda kostka składa się z dwóch warstw:

·        dolna warstwa konstrukcyjna, wykonana z betonu o wysokiej szczelności i wytrzymałości, której zadaniem jest przenoszenie obciążeń.
·        górna warstwa licująca, ścieralna, barwiona w masie.

Zalecenia producenta do metod układania kostek

Pierwszy etap prac brukarskich stanowi korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy gruntu  z obszaru przeznaczonego do układania kostki. Głębokość korytowania zależy od rodzaju podłoża  i przeznaczenia nawierzchni i wynosi od 20 do 50 cm. Prace wykonać należy przy użyciu maszyn drogowych. W trakcie prac dokładnie oczyszcza się koryto z korzeni roślin, wyrównuje dno i zagęszcza piaszczyste podłoże przy zastosowaniu zagęszczarki lub lekkiego walca. Zapobiegnie to osiadaniu gruntu w przyszłości. Po wytyczeniu placu budowy należy wyznaczyć projektowane pochylenie powierzchni, w celu odprowadzenia wody opadowej. Spadek powinien wynosić około 2-2,5%. Przed rozpoczęciem układania kostki należy obramować obszar poddawany pracom brukarskim. Krawężnik oraz inne elementy obramowań osadza się na ławie betonowej z chudego betonu klasy C8/10 lub C12/15 o wysokości od 10 do 30 cm z tylnym oparciem, na niezwiązanym jeszcze betonie fundamentu. Jego szerokość zależy od stosowanych krawężników i obramowań oraz szerokości zastosowanego opcjonalnie ścieku przykrawężnikowego. Należy pamiętać, aby podczas osadzania obramowań zastosować spoinę stykową o szerokości 5 mm, której nie trzeba spoinować.
Podbudowa powinna posiadać odpowiednio ukształtowaną powierzchnię, niezbędną do właściwego odwodnienia oraz być ograniczona opornikami lub krawężnikami. Konstruując podbudowę o dużej grubości proces tworzenia podbudowy powinien być podzielony na kilka etapów. Należy pamiętać o tym, że kruszywa należy nanosić warstwowo, od materiałów najgrubszych do najdrobniejszych,   a każdą z warstw zagęszczać osobno. Podbudowę należy wykonać z lekkim spadkiem rzędu 2,5 – 4%, który jest niezbędny do utrzymania swobodnego spływu wody.
Zagęszczanie podbudowy należy rozpocząć od jej krawędzi, następnie przesuwając się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę osi jezdni.

Co to są płyty betonowe dotykowe?

Płyty betonowe STOP&TROP są elementami służącymi niwelowaniu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, niezbędnymi w nowoczesnym budownictwie, spełniającym wymogi prawa unijnego. Specjalnie ukształtowane powierzchnie o zróżnicowanej nawierzchni pełnią funkcję ostrzegawczą dla osób niewidomych i niedowidzących. Na program STOP&TROP składają się:
·        elementy STOP – pola uwagi, elementy ostrzegawcze. Kostki o wymiarach 30,0x30,0x8,0 cm  z okrągłymi wypustkami, o przekroju trapezoidalnym, informujące pieszego, że zbliża się do krawędzi jezdni lub torowiska.
·        elementy TROP – elementy informacyjne. Kostki o wymiarach 30,0x30,0x8,0 cm wyposażone w podłużne rowki określają kierunek ruchu osoby niewidomej.

Dlaczego oporniki POZBRUK posiadają rygle na zakończeniach?

Rygle umożliwiają łączenie oporników na tzw. pióro-wpust, które ułatwiają montaż oraz usztywniają połączenia pomiędzy elementami.

Czy możliwe jest uzyskanie klasy wytrzymałości na zginanie 2 (T) dla opornika 6x20x100cm?

 Normowym wymaganiem dla opornika 6x20x100cm jest klasa S wytrzymałości na zginanie. Produkowane przez firmę POZBRUK oporniki 6x20x100cm posiadają wyższą klasę wytrzymałości na zginanie, klasę T, którą możemy zadeklarować.

Czym jest zasada „TRZECH PALET”?

Płyty betonowe wytwarzane są z naturalnych surowców charakteryzujących się niejednorodnością kolorystyczną. W zależności od dostaw do zakładu produkcyjnego, odcienie użytych surowców mogą się różnić. Może mieć to wpływ na końcowy kolor produktu. Po ułożeniu nawierzchni takie różnice mogą stać się widoczne. W celu uniknięcia obszarów o zróżnicowanym odcieniu, podczas układania nawierzchni należy pamiętać o tzw. zasadzie trzech palet. Metoda polega na pobieraniu materiału  do układania nawierzchni naprzemiennie z trzech różnych palet. Pozwala to zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne poprzez równomierne wymieszanie odcieni.

Czy kostki 30x30cm można zamówić osobno, nie jako część większego setu?

Tak, kostki o wymiarze 30x30cm to produkt o nazwie PLAZA SYSTEM 8 lub PLAZA NOVA 8 (z widocznym kruszywem w warstwie wierzchniej). Sprzedawane są one w tym rozmiarze po 96 elementów  na palecie. Kostki te posiadają fazę na krawędzi.
W secie 3 również znajduje się wymiar 30x30cm (na palecie łącznie z kostkami 30x45 oraz 30x60cm) ale bez fazy.

Jakie są warunki układania płyt Gabaryt? Wielkość fug, rodzaj i grubość podsypki?

Rodzaj podbudowy i grubość podsypki są uzależnione od wielkości obciążenia ruchem jakie Państwo przewidują na nawierzchni z płyt Gabaryt Nova. I tak dla ciągów pieszych stosuje się podbudowę  o grubości 15-20cm, dla ruchu pojazdów samochodowych projektuje się podbudowę o grubości  30-40cm. W zakładce „do pobrania” na naszej stronie internetowej znajduje się katalog techniczny kostki brukowej - zasady budowy nawierzchni opisane są na stronach 60-67 (dla płyt Gabaryt wygląda to analogicznie).
Jeśli chodzi o wielkość fug - płyty Gabaryt posiadają ryfle na bocznych krawędziach - po ułożeniu płyt Gabaryt "na styk" fuga wielkości ≤ 5mm powstaje samoczynnie.
Płyta Gabaryt 120x80x12cm waży ponad 270kg, wiemy że jej układanie może stwarzać problemy. Wychodząc na przeciw potrzebom klientów oferujemy możliwość wypożyczenia specjalnej przyssawki - chwytaka, montowanego do maszyny budowlanej. Dzięki niemu ułożenie takich wielkogabarytowych płyt nie sprawi większego problemu.

Jaka jest maksymalna wysokość stopni blokowych PRESSTONE?

Stopnie blokowe produkowane są w formie umożliwiającej wykonanie elementu o wysokości  maks. 18cm. Standardowo stopnie blokowe Presstone, które są przez nas sprzedawane mają wysokość 15cm. Istnieje możliwość wykonania stopni o większej wysokości pod indywidualne zamówienie klienta.

Czy cegły LARGO można zastosować na elewacji budynku o wysokości powyżej 25m?

Cegła LARGO jest produktem niepalnym o klasie odporności na ogień A1. Przy zastosowaniu mechanicznego montażu cegieł przy użyciu elementów montażowych spełniających kryteria niepalności - z naszej strony nie ma żadnych przeciwwskazań.

Czy udostępniacie Państwo wzorniki materiałów architektom?

Oczywiście na życzenie projektantów i architektów dostarczamy wszelkie niezbędne materiały: wzornik kolorów, zestaw katalogów z naszymi produktami oraz wzornik kolorów Presstone, a także próbki (fragmenty większych produktów lub pojedyncze wybrane produkty).

Porady ekspertów