NEWSLETTER
KARIERA W POZBRUK

Proces rekrutacji

Poznaj Nasz proces rekrutacji.

Nie w każdym procesie muszą wystąpić wszystkie etapy. Czasem, w zależności od wymogów stanowiska, proces rekrutacyjny będzie wymagał udziału tylko w niektórych spotkaniach. Kandydaci uczestniczący w procesie są informowani przez zespół HR na bieżąco o jego przebiegu.

Etap 1

Krótka rozmowa telefoniczna, weryfikacja CV albo/i umówienie na spotkanie.

Możliwe: Rozwiązania indywidualnego zadania rekrutacyjnego typu in basket

Etap 2

Spotkanie typu Assessment Center.

Możliwe: Rozwiązania indywidualnego zadania rekrutacyjnego typu in basket

Etap 3

Indywidualna rozmowa rekrutacyjna oparta na aplikacji kandydata.

Możliwe: Rozwiązania indywidualnego zadania rekrutacyjnego typu in basket

Etap 4

Spotkanie z kierownikiem / dyrektorem całego działu

będzie organizowane pod warunkiem, że kierownik / dyrektor nie uczestniczył w Etapie 3

Etap 5

Złożenie oferty, ustalenie szczegółów zatrudnienia.

 

Etap 6

Podpisanie umowy i rozpoczęcie współpracy.

 

© 2015 POZBRUK. Wszystkie prawa zastrzeżone.